Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Readers Digest direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Readers Digest direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Readers Digest opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Readers DigestOptioneel


Voorbeeld brief:

Readers Digest
t.a.v. Klantenservice
Postbus 7100
3109 AC Schiedam
klantenservice@readersdigest.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Readers Digest

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]