Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Red direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Red direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Red opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor RedOptioneel


Voorbeeld brief:

Red
t.a.v. Klantenservice
Singel 468
1017 AW Amsterdam


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Red

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]