Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Roda Jc Clubcard direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Roda Jc Clubcard direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Roda Jc Clubcard opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Roda Jc ClubcardOptioneel


Voorbeeld brief:

Roda JC
t.a.v. Klantenservice Clubcard
Postbus 1156
6460 BD Kerkrade


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 02-10-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Roda Jc Clubcard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]