Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Sbv Excelsior Clubcard direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Sbv Excelsior Clubcard direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Sbv Excelsior Clubcard opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Sbv Excelsior ClubcardOptioneel


Voorbeeld brief:

SBV Excelsior
t.a.v. Klantenservice Clubcard
Postbus 4369
3006 AJ Rotterdam
info@sbvexcelsior.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 04-10-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Sbv Excelsior Clubcard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]