Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Scarlet Internet direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Scarlet Internet direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Scarlet Internet opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Scarlet InternetOptioneel


Voorbeeld brief:

Scarlet Telecom B.V.
t.a.v. Klantenservice Internet
Postbus 158
8200 AD Lelystad
info@scarlet.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Scarlet Internet

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]