Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Sportingclub De Uitweg direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Sportingclub De Uitweg direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Sportingclub De Uitweg opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Sportingclub De UitwegOptioneel


Voorbeeld brief:

Sportingclub De Uitweg
t.a.v. Klantenservice
Uitweg 11
3051 JP Rotterdam
info@sportingclubdeuitweg.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Sportingclub De Uitweg

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]