Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Stellingwerf direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stellingwerf direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stellingwerf opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor StellingwerfOptioneel


Voorbeeld brief:

NDC mediagroep
t.a.v. Klantenservice Stellingwerf
Postbus 60
9700 MC Groningen


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Stellingwerf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]