Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Bas Van De Goor Foundation direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Bas Van De Goor Foundation direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Bas Van De Goor Foundation opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Bas Van De Goor FoundationOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Bas van de Goor Foundation
t.a.v. Klantenservice
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@bvdgf.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 16-04-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Bas Van De Goor Foundation

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]