Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Bisschoppelijke VastenaktieOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie
t.a.v. Klantenservice
Postbus 95408
2509 CK Den Haag
donateurs@vastenactie.nl.

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]