Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Compassion Nederland direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Compassion Nederland direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Compassion Nederland opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Compassion NederlandOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Compassion Nederland
t.a.v. Klantenservice
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn
info@compassion.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 23-05-2022

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Compassion Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]