Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting De Hoop direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting De Hoop direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting De Hoop opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting De HoopOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting De Hoop
t.a.v. Klantenservice
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
info@vriendenvandehoop.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-02-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting De Hoop

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]