Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Dorcas Hulp Nederland direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Dorcas Hulp Nederland direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Dorcas Hulp Nederland opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Dorcas Hulp NederlandOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Dorcas Hulp Nederland
t.a.v. Klantenservice
Postbus 1500
1300 BM Almere
info@dorcas.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 16-08-2022

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Dorcas Hulp Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]