Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Healthnet-Tpo direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Healthnet-Tpo direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Healthnet-Tpo opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Healthnet-TpoOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting HealthNet-TPO
t.a.v. Klantenservice
Lizzy Ansinghstraat 163
1072 RG Amsterdam
info@hntpo.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 01-02-2023

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Healthnet-Tpo

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]