Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Help Mij Leven direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Help Mij Leven direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Help Mij Leven opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Help Mij LevenOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Help mij Leven
t.a.v. Klantenservice
Postbus 155
2665 ZK Bleiswijk
mail@helpmijleven.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Help Mij Leven

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]