Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Het Drentse Landschap direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Het Drentse Landschap direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Het Drentse Landschap opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Het Drentse LandschapOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Het Drentse Landschap
t.a.v. Klantenservice
Postbus 83
9400 AB Assen
mail@drentslandschap.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Het Drentse Landschap

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]