Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Het Geldersch Landschap direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Het Geldersch Landschap direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Het Geldersch Landschap opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Het Geldersch LandschapOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Het Geldersch Landschap
t.a.v. Klantenservice
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
info@mooigelderland.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Het Geldersch Landschap

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]