Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Humana direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Humana direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Humana opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting HumanaOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Humana
t.a.v. Klantenservice
Postbus 40275
3504 AB Utrecht
info@humana.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Humana

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]