Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Ifaw direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Ifaw direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Ifaw opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting IfawOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting IFAW
t.a.v. t.a.v. Donateuradministratie
Javastraat 56
2585 AR Den Haag
info-nl@ifaw.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Ifaw

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]