Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Ivn direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Ivn direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Ivn opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting IvnOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting IVN
t.a.v. Klantenservice
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Servicedesk@ivn.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-11-2022

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Ivn

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]