Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Jack Rabbit Foundation direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Jack Rabbit Foundation direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Jack Rabbit Foundation opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Jack Rabbit FoundationOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Jack Rabbit Foundation
t.a.v. Klantenservice
Postbus 2078
5260 CB Vught
info@jackrabbit.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 15-06-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Jack Rabbit Foundation

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]