Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Jonge Helden direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Jonge Helden direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Jonge Helden opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Jonge HeldenOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Jonge Helden
t.a.v. Klantenservice
Keizer Ottostraat 79
1402 VP Bussum
info@stichtingjongehelden.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Jonge Helden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]