Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Missio direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Missio direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Missio opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting MissioOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting MISSIO
t.a.v. Klantenservice
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
missio@missio.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 09-06-2023

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Missio

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]