Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Natuur En Milieu direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Natuur En Milieu direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Natuur En Milieu opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Natuur En MilieuOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Natuur en Milieu
t.a.v. Klantenservice
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
info@natuurenmilieu.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Natuur En Milieu

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]