Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Pax Kinderhulp direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Pax Kinderhulp direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Pax Kinderhulp opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Pax KinderhulpOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Pax kinderhulp
t.a.v. Klantenservice
Ondernemingsweg 66-N
2404 HN Alphen a/d Rijn
info@paxkinderhulp.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Pax Kinderhulp

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]