Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Proefdiervrij direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Proefdiervrij direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Proefdiervrij opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting Proefdiervrij



Optioneel






Voorbeeld brief:

Stichting Proefdiervrij
t.a.v. Klantenservice
Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES Den Haag
info@proefdiervrij.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 02-10-2023

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Proefdiervrij

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]