Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Stichting Simavi direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Stichting Simavi direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Stichting Simavi opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Stichting SimaviOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Simavi
t.a.v. Klantenservice
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
info@simavi.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Stichting Simavi

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]