Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Take Care Now direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Take Care Now direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Take Care Now opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Take Care NowOptioneel


Voorbeeld brief:

Take Care Now
t.a.v. Klantenservice
Postbus 444
2300 AK Leiden


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen polis Take Care Now

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Klantnummer: [Klantnummer]
Soort polis: [Soort polis]

Met vriendelijke groet,

[Naam]