Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Tele2 Mobiel direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Tele2 Mobiel direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Tele2 Mobiel opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Tele2 MobielOptioneel


Voorbeeld brief:

Tele2 Nederland B.V.
t.a.v. Klantenservice Consumenten
Postbus 289
2400 AG Alphen aan den Rijn
klantenservice@tele2.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Tele2 Mobiel

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]