Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Telfort Mobiel direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Telfort Mobiel direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Telfort Mobiel opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Telfort MobielOptioneel


Voorbeeld brief:

Telfort Mobiel
t.a.v. Klantenservice
Postbus 512
2400 AM Alphen aan den Rijn
klantenservice@telfort.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 23-05-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Telfort Mobiel

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]