Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Tennis Magazine direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Tennis Magazine direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Tennis Magazine opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Tennis MagazineOptioneel


Voorbeeld brief:

Abonnementenland
t.a.v. Klantenservice
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
klantenservice@aboland.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Tennis Magazine

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]