Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Terre Des Hommes direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Terre Des Hommes direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Terre Des Hommes opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Terre Des HommesOptioneel


Voorbeeld brief:

Terre des Hommes
t.a.v. Klantenservice
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
info@tdh.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Terre Des Hommes

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]