Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Tina direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Tina direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Tina opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor TinaOptioneel


Voorbeeld brief:

Sanoma Media Netherlands B.V
t.a.v. Consumer Service Tina
Postbus 75
2400 AB Alphen aan den Rijn
klantenservice@sanomamedia.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Tina

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]