Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Tips & Trucs direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Tips & Trucs direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Tips & Trucs opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Tips & TrucsOptioneel


Voorbeeld brief:

IDG Nederland
t.a.v. Klantenservice Tips & Trucs
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
klantenservice@reshift.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Tips & Trucs

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]