Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Vereniging Hondenbescherming direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Vereniging Hondenbescherming direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Vereniging Hondenbescherming opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Vereniging HondenbeschermingOptioneel


Voorbeeld brief:

Vereniging Hondenbescherming
t.a.v. Klantenservice
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag
info@hondenbescherming.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-02-2024

Betreft: Opzeggen donatie Vereniging Hondenbescherming

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]