Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Vereniging It Fryske Gea direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Vereniging It Fryske Gea direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Vereniging It Fryske Gea opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Vereniging It Fryske GeaOptioneel


Voorbeeld brief:

Vereniging It Fryske Gea
t.a.v. Klantenservice
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
info@fryskegea.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 18-05-2024

Betreft: Opzeggen donatie Vereniging It Fryske Gea

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]