Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Villa Pardoes direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Villa Pardoes direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Villa Pardoes opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Villa PardoesOptioneel


Voorbeeld brief:

Villa Pardoes, St. Fondswerving
t.a.v. Klantenservice
Postbus 133
5170 AC Kaatsheuvel
info@villapardoes.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen donatie Villa Pardoes

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]