Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Volendam Clubcard direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Volendam Clubcard direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Volendam Clubcard opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Volendam ClubcardOptioneel


Voorbeeld brief:

Volendam
t.a.v. Klantenservice Clubcard
Postbus 82
1130AB Volendam
info@fcvolendam.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Volendam Clubcard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]