Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Vvaa Fietsverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Vvaa Fietsverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Vvaa Fietsverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Vvaa FietsverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

VvAA
t.a.v. Klantenservice
Postbus 8153
3503 RD Utrecht
ledenservice@vvaa.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Vvaa Fietsverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]