Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij War Child direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om War Child direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de War Child opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor War ChildOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting War Child
t.a.v. Klantenservice
Helmholtzstraat 61-G
1098 LE Amsterdam
info@warchild.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen donatie War Child

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]