Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Waterbedrijf Groningen direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Waterbedrijf Groningen direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Waterbedrijf Groningen opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Waterbedrijf GroningenOptioneel


Voorbeeld brief:

Waterbedrijf Groningen
t.a.v. Klantenservice
postbus 24
9700AA Groningen


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 18-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Waterbedrijf Groningen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]