Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Wings Of Support, Spl/Nk direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Wings Of Support, Spl/Nk direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Wings Of Support, Spl/Nk opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Wings Of Support, Spl/Nk



Optioneel






Voorbeeld brief:

Stichting Wings of Support
t.a.v. Klantenservice
Postbus 7700
1117 ZL Schiphol
info@wingsofsupport.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen donatie Wings Of Support, Spl/Nk

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]