Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij World Press Photo direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om World Press Photo direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de World Press Photo opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor World Press PhotoOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting World Press Photo
t.a.v. Klantenservice
Jacob Obrechtstraat 26
1071 KM Amsterdam


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 29-03-2023

Betreft: Opzeggen donatie World Press Photo

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]