Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij World Servants Nederland direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om World Servants Nederland direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de World Servants Nederland opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor World Servants NederlandOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting World Servants Nederland
t.a.v. Klantenservice
Industrieweg 12C
8471 AD Wolvega
info@worldservants.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen donatie World Servants Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]