Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Wspa direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Wspa direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Wspa opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor WspaOptioneel


Voorbeeld brief:

WSPA
t.a.v. Klantenservice
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag
info@worldanimalprotection.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen donatie Wspa

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]