Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Xs4All Internet direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Xs4All Internet direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Xs4All Internet opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Xs4All InternetOptioneel


Voorbeeld brief:

XS4ALL Internet B.V.
t.a.v. Klantenservice
Postbus 1848
1000 BV Amsterdam
info@xs4all.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Xs4All Internet

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]