Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Zeeuwse Landschap direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Zeeuwse Landschap direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Zeeuwse Landschap opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Zeeuwse LandschapOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Het Zeeuwse Landschap
t.a.v. Klantenservice
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand
info@hetzeeuwselandschap.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 15-06-2024

Betreft: Opzeggen donatie Zeeuwse Landschap

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]