Met Contractstatus.nl heb je al jouw abonnementen en contracten snel en gemakkelijk in één overzicht, waardoor je eenvoudig, snel en efficiënt jouw abonnementen kan beheren, inzien en eventueel opzeggen. Ruim voordat het abonnement is afgelopen ontvang je van ons een herinnering zodat je weet wanneer je het abonnement kan opzeggen. Lees hier meer over onze beheeroverzichten

Ook kan je eenvoudig inzien wat jouw maandelijkse en jaarlijkse uitgaven zijn. Het financiële overzicht geeft je de mogelijkheid jouw kostenverdeling in te zien en te bekijken waar je eventueel op kan bezuinigen.

Met de opzegservice kan je snel en eenvoudig een opzegbrief downloaden voor het abonnement dat je wil opzeggen. Deze brief moet je dan alleen nog ondertekenen en verzenden (voldoende frankeren).

Daarnaast bieden wij jou ook de mogelijkheid jouw huidige abonnementsprijzen te vergelijken met eventueel goedkopere abonnementen, middels onze prijsvergelijkers.